Mannenkoor De Speuit

wij zingen over land en zee en nog veel meer

- Wij hebben per 1 september j.l. de ledenstop opgeheven en hebben  inmiddels 2 niewe leden mogen verwelkomen. Het koor bestaat nu uit 28 leden.

- In 2022 vieren bestaan wij 5 jaar wij zullen dit feestelijk herdenken. Details volgen later dit jaar.