Mannenkoor De Speuit

wij zingen over land en zee en nog veel meer

Gelukkig is alles weer een beetje 'normaal' en we treden ook weer regelmatig op. (zie agenda).

Hoogtepunt tot nu toe was ongetwijfeld de viering van ons 1e lustrum op 19 juni j.l. In de muziektent op de Brink vierden we dat met een korenfestival. Honderden bezoekers kwamen kijken en luisteren.